#MondaySeries: Chúng ta là duy nhất

Chúng ta là một cá thể duy nhất, không hơn không kém

Theo bạn, đâu là điều khiến mỗi con người là duy nhất?

Màu da, giọng nói, cách biệt về tuổi tác hay kinh nghiệm sống. Có lẽ là tất cả, và hầu như chẳng có gì là giống nhau giữa chúng ta cả. Chúng ta là những cá thể cách biệt với nhau về nhiều thứ.

Những thứ chúng ta sở hữu bên trên, chúng chẳng hề có một thước đo thực sự duy nhất. Quả thực, chúng ta chẳng có gì là chung cả, huống hồ chi là giống nhau.

Vậy, điều đó có nghĩa là gì?

Mỗi chúng ta chỉ là chúng ta, độc nhất, và chẳng thể nào so sánh lẫn nhau được. Chúng ta đều xuất thân khác nhau, khác màu da, khác nhau ngữ điệu, cách ăn nói, cách tư duy suy nghĩ, chiêm nghiệm về mọi vấn đề.

Hãy tôn trọng những nét cá tính của bản thân và của những người xung quanh. Vì chỉ khi đó, chúng ta mới biết cách yêu thương nhiều hơn. Sự kì thị, phân biệt chủng tộc, vùng miền vẫn hiện hữu như một cái ung nhọt khó thể bỏ trong xã hội hiện nay. Chúng ta cần phải đẩy lùi sự kì thị đi như cách chúng ta đánh đuổi giặc ngoại xâm vậy.

Chúng ta là duy nhất, tôn trọng sự khác biệt, chính bạn cũng đang góp một phần thay đổi thế giới này rồi đấy.

Leave a Reply