Tin tức

Những tin tức mới nhất từ chúng tôi

5 chiêu mà các công ty thường áp dụng trong mùa báo cáo

Có một số "chiêu trò" hoặc hành động mà vài công ty đại chúng sẽ sử dụng để che mắt cộng đồng đầu tư trong mùa báo cáo - đặc biệt khi kết quả kinh...
Read More

5 câu hỏI cần đặt ra khi bạn sa lầy trong các giao dịch

Hầu hết những nhà đầu tư tài chính đều không thể tránh khỏi việc sa lầy trong hoạt động mua bán của mình. Điểm sa lầy là thời điểm mà lợi nhuận rất khó đoán...
Read More

5 sai lầm bảo hiểm có thể hủy hoạI cuộc đờI của bạn

Có rất nhiều lý do để bạn nên cân nhắc đến việc mua một gói bảo hiểm nhân thọ, chẳng hạn như bạn mới kết hôn, có đứa con mới chào đời, hoặc có khoản...
Read More

5 đIều khủng khiếp có thể ám ảnh tình hình tàI chính của bạn

Những câu chuyện kinh dị trong tài chính hiện nay không còn là điều mới mẻ. Rất nhiều người có kết cục suy kiệt tài chính hoàn toàn, đặc biệt nếu họ có liên quan...
Read More

5 hành vi tàI chính tai hạI mà chúng ta cứ mắc phải

Không nghi ngờ gì khi nói rằng kiến thức tài chính đã trở nên phổ thông hơn với mọi người nhờ một phần không nhỏ vào Internet và việc phổ cập thông tin. Tuy nhiên,...
Read More

5 cáI giá của việc trì hoãn trong hoạt động tàI chính

Cái giá của sự trì hoãn, mặc dù rất lớn, nhưng không hề dễ dàng để định lượng. Nhưng những gì có thể định lượng được - ít nhất ở một mức độ nào đó...
Read More